GESTIÓ DOCUMENTAL PROVEÏDORS I CONTRACTISTES

Cada cop més, els clients sol·liciten als seus proveïdors i contractistes la presentació de la documentació d’empresa i treballadors per poder accedir a les seves instal·lacions. A més, els clients utilitzen sistemes de control documental diferents, per la qual cosa la tasca de presentació de documents s’ha convertit en un autèntic mal de cap per a les petites empreses i autònoms. El servei de gestió documental de coordinació d’activitats empresarials de NETFAL per a proveïdors i contractistes resol a les empreses el problema de la gestió administrativa associada a l’autorització d’accés a les instal·lacions del seu client. Servei dirigit a: Empreses i treballadors autònoms que realitzen activitats dins de recintes industrials o obres de construcció. Per a activitats de manteniment, instal·lacions, subministraments, contractistes i subcontractistes. Descripció del servei: L’empresa presenta una sola vegada la documentació d’empresa i treballadors a NETFAL. NETFAL manté una base de dades amb els documents de l’empresa, de forma actualitzada i consultable per l’empresa a tot moment. En cas de subcontractació, NETFAL sol·licita els documents a l’empresa subcontractada, i la incorpora a la base de dades. Quan l’empresa necessita accedir a un centre de treball del client, ho comunica a NETFAL i automàticament es presenten els documents al client final. En cas que el client sol·liciti la documentació mitjançant plataforma, NETFAL s’encarrega del manteniment automàtic de documents sol·licitats. Avantatges:

  • L’empresa evita haver de presentar constantment documentació a clients, i únicament ha de comunicar a NETFAL a quins centres de treball ha d’accedir.
  • La documentació es troba sempre actualitzada i consultable, en una base de dades fiable a la disposició de l’empresa.
  • Evitar pèrdues per personal sense autorització d’accés. El sistema ajuda a evitar que el personal estigui parat en l’entrada a instal·lacions per falta de presentació de documents.
  • Estalvi de costos. El servei de NETFAL és comparativament, molt més econòmic que el cost intern del personal administratiu. Coordinació  d’Activitats Empresarials
Search Prevengest
Share: