PIME (Petita i Mitja Empresa)

Prevengest ofereix la millor solució en matèria de prevenció en les especialitats de Seguretat en el Treball, Higiene Industrial, Ergonomia i Psicologia Aplicada i Vigilància de la Salut, dissenyant el seu sistema de gestió de l’activitat preventiva.

El nostre servei inclou:

Prevenció de riscos laborals

 • Pla de Prevenció de Riscos Laborals.
 • Avaluació específica de Riscos Laborals.
 • Planificació de l’Activitat Preventiva.
 • Elaboració de les Mesures d’Emergències.
 • Pla Anual de les Activitats Preventives.
 • Seguiment i assessorament tècnic.
 • Informació als treballadors.
 • Formació específica als treballadors.
 • Memòria Anual de les Activitats Preventives.

Avantatges competitives del servei

 • Resposta flexible, immediata i ajustada a les seves necessitats.
 • Disposem de la figura del Tècnic de Guàrdia que permet donar una resposta immediata a les seves necessitats.
 • Sabem que vostès disposen de poc temps.
Planificació del servei des de la mateixa signatura del contracte amb data i hora de visites.
 • Investigació d’Accidents de Treball.
Elaboració de tota la documentació necessària per posar a la disposició de l’Autoritat Laboral.
 • 
Assessorament tècnic en cas d’inspeccions de treball.
 • Mesurament de les Condicions Ambientals: Il·luminació, soroll, temperatura i humitat relativa.
 • 
Telèfon d’Atenció Exclusiva a Clients.
 • 
Àrea Privada Empreses i treballadors: una eina molt útil per visualitzar o imprimir tota la documentació contemplada en el Pla de Prevenció, gestionar canvis, cites, renovar o ampliar contractes i/o realitzar consultes.
Acció formativa en 24 hores.
 • Assistència i participació en Comitès de Seguretat i Salut.
Elaboració d’estatuts que regulin el règim de funcionament del Comitè de Seguretat i Salut.

Vigilància de la Salut

A partir de la informació que generin els professionals de les disciplines tècniques, els nostres professionals sanitaris van a realitzar una planificació de les activitats necessàries per poder oferir als teus treballadors la millor atenció en Vigilància de la Salut, en relació als possibles riscos per a la salut que poguessin derivar-se del seu lloc de treball i/o de l’estat de la seva salut en general.

De forma individual, per a cada treballador:

 • Reconeixements mèdics específics adaptats a les característiques del seu lloc de treball. L’objectiu és determinar l’aptitud del treballador per exercir el seu lloc de treball. Ajustem els protocols mèdics al perfil de cada activitat i a les característiques pròpies de cada empleat.
 • Estudi i valoració dels riscos que poden afectar a les treballadores embarassades o en situació de part recent, als menors i als treballadors especialment sensibles a determinats riscos per les seves característiques personals, estat biològic o discapacitats físiques, psíquiques o sensorials conegudes.

De forma col·lectiva:

 • Assessorament i informació quan calgui, per canvi de lloc de treball, per tornada després d’un període de baixa…
 • Formació en primers auxilis.
 • Activitats de promoció de la salut
 • Assessorament en campanyes de vacunació.
 • Memòria anual.
 • Prevengest posa a la disposició del client el Servei d’Àrea Privada, on cada treballador podrà obtenir l’informe mèdic del reconeixement mèdic realitzat. Així mateix, la empresa tindrà accés on- line a les aptituds dels treballadors.

Altres Serveis Especialitzats

 • Seguretat en el treball.
 • Higiene Industrial.
 • 
Ergonomia i Psicosociologia.
 • Vigilància de la Salut.
 • Ocimedic.
OHSAS 18001.
 • Gestió de la Coordinació d’Activitats Empresarials (CAE)
 • Netfal Enginyeria
Search Prevengest
Share: