Prevengest Autònoms dóna una resposta àgil al treballador autònom i en 48 hores tindrà a la seva disposició la documentació necessària de PRL per accedir als centres de treball on habitualment intervé.

Què és?

La legislació en matèria de prevenció de riscos laborals, el deure coordinació de les empreses, l’accés als centres de treball i l’Estatut del Treballador Autònom, impliquen la necessitat de complir amb les obligacions en matèria de seguretat i salut als treballadors autònoms.

Què inclou?

  1. Avaluació de Riscos i Planificació de l’Acció Preventiva.
  2. Formació general de prevenció i específica del lloc de treball.
  3. Fitxes informatives de prevenció per a un correcte accés als centres.
  4. Reconeixement mèdic laboral.

Pots contractar aquest Servei per 190€

* Aquest producte està dirigit a autònoms sense treballadors per compte d’altri, i sense centre de treball.

* El reconeixement mèdic i la presa de dades s’haurà de realitzar al nostre centre de l’Hospitalet de Llobregat.

Search Prevengest
Share: