Prevenció de riscos laborals

QUÈ FEM?

Prevengest és un servei en prevenció de riscos laborals, amb acreditació nº sp-061-b, que li ofereix sempre una resposta ràpida sigui el que sigui la seva necessitat preventiva.

</p>
<p>SERVEI DE PREVENCIÓ</p>
<p> SERVEI DE PREVENCIÓ
SERVEI DE PREVENCIÓ
- Avaluació de Riscos i Planificació Preventiva
- Pla de Prevenció
- Informació i formació treballadors
- Mesurades d'emergència
- Altres activitats especialitzades
</p>
<p>FORMACIÓ PREVENCIÓ</p>
<p> FORMACIÓ PREVENCIÓ
FORMACIÓ PREVENCIÓ
- Acreditats per la Fundació Tripartida
- Formació de conveni metall, construcció, …
- Planes de formació
- Formació específica PRL
</p>
<p>PLANES D'AUTOPROTECCIÓ</p>
<p> PLANES D'AUTOPROTECCIÓ
PLANES D'AUTOPROTECCIÓ
- Implantació i manteniment de PAUs
- Auditories d'Incendis
- Simulació computacional
</p>
<p>CENTRE MÈDIC</p>
<p> CENTRE MÈDIC
CENTRE MÈDIC
- Reconeixements mèdics específics.
- Formació en primers auxilis
- Promoció de la salut
- Permisos de conduir

NOTÍCIES

AMPLIACIÓN ACREDITACIÓN HOMOLOGACIÓN IMPARTICIÓN CURSOS PREVENCIÓN CONVENIO METAL

AMPLIACIÓN ACREDITACIÓN HOMOLOGACIÓN IMPARTICIÓN CURSOS PREVENCIÓN CONVENIO METAL Prevengest obtiene la ampliación de la acreditación por la Fundación del Metal de Verificación de la Homologación...
Continuar...

PUBLICACIÓN VI CONVENIO GENERAL DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

VI CONVENIO GENERAL DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN Se publica el VI CONVENIO GENERAL DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN, en el BOE  [Resolución del 21/09...
Continuar...

Congreso Internacional FIRE SAFETY 2017

Congreso Internacional FIRE SAFETY 2017 NETFAL, partner de Prevengest, patrocina el congreso internacional FIRE SAFETY 2017 de investigación y avances de la tecnología de la...
Continuar...

II Convenio colectivo estatal de la industria, la tecnología y los servicios del sector del metal.

II Convenio colectivo estatal de la industria, la tecnología y los servicios del sector del metal. BOE del Lunes 19 de junio de 2017 Hasta...
Continuar...

NUEVA INCORPORACIÓN A NUESTRO EQUIPO

NUEVA INCORPORACIÓN A NUESTRO EQUIPO Bernardo Ortiz Sánchez, Ingeniero Industrial y Master en prevención en 3 especialidades. Ha trabajado 7 años como responsable del Servicio...
Continuar...

Atenció! Requisitis per l’elaboració, revisió i actualització dels plans d’autoprotecció

Decret 30/2015, de 3 de març. Article 5 - Elaboració del pla d’autoprotecció L’elaboració dels plans d’autoprotecció de les activitats i centres inclosos dins l’àmbit...
Continuar...

AGENDA

ALGUNS DELS CLIENTS QUE CONFIEN EN PREVENGEST...

SPM
Search Prevengest
Share: